مجموعه گلباغ فدک محلات به موجب داشتن توانایی در ارسال بار با حجم بالا توانسته به سراسر ایران ارسال بار داشته باشد و در این زمینه رزومه پرباری دارد. امید است تا با یاری خدا در آینده ای نزدیک قدم های بزرگتری در این مسیر برداریم.