مجموعه گلباغ فدک محلات به لطف خدا و همت و تلاش توانسته به کشورهای همسایه ارسال بار داشته باشد ، کشورهایی چون عراق و عمان…

در آینده ای نزدیک در تلاشیم تا این رویه را گسترش داده و قدم های بزرگتری در جهت پیشبرد اهدافمان برداریم.