سوالات متداول

پرسش شما در این قسمت قرار می گیرد؟

متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد.

پرسش شما در این قسمت قرار می گیرد؟

متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد.

فرم ارتباط باما


آدرس : استان مرکزی – شهرستان محلات –  خیابان امام خمینی (ره) – کوچه شهید ولی ا… خاکپور (امام خمینی۷) – ضلع شمالی دبیرستان امام خمینی (ره) انتهایی کوچه  با مدیریت قربانی

تلفن : ۰۸۶۴۳۲۳۱۵۳۶

مدیر داخلی : ۰۹۱۸۱۶۹۰۵۹۷ داود قربانی

مدیر تولید : ۰۹۱۸۸۶۶۶۹۰۵ حسین قربانی

پاسخگویی مجازی :  ۰۹۱۸۱۶۹۰۵۹۷

ایمیل : fadakflower.ir@gmail.com