اردیبهشت 7, 1399

آگاو ابلغ

گیاه آگاو از خانواده نرگس یا Amaryllidaceae  یا Agavaceae  می باشد. این گیاه دارای گونه های بسیار زیاد و متفاوتی هست ، برگهای آن پهن ، دراز تا طول […]