می 2, 2020

آگاو استریکا

آگاو استریکا معروف به آگاو سوزنی پیش از این درباره آگاو صحبت کرده ایم، گیاه آگاو دارای انواع مختلفی است. این گیاه نور و گرما دوست […]
آوریل 26, 2020

آگاو ابلغ

گیاه آگاو از خانواده نرگس یا Amaryllidaceae  یا Agavaceae  می باشد. این گیاه دارای گونه های بسیار زیاد و متفاوتی هست ، برگهای آن پهن ، دراز تا طول […]