می 29, 2020

فوکیا غده ای

فوکیاFockea edulisبومی افریقای جنوبی و مناطق گرم و خشک ساوانا گیاه فوکیا ،گیاهی غده ای است که بخشی از غده داخل خاک است و این به […]
می 22, 2020

آلوئه قرمز

آلوئه قرمز از خانواده آلوئه ورا با نام علمی Aloe Vera که به آن صبر زرد یا شاخ بزی نیز می گویند.این گیاه بومی آفریقای شمالی […]
می 22, 2020

هاورتیا لیموفیلیا سبز

این گیاه بوته ای شکل بوده و دارای برگ های مثلثی شکل با لبه های برآمده میباشد. این گیاه رشد چندانی ندارد و بیشتر میل به […]
می 2, 2020

آئونیم بلک

آئونیوم بلک نام علمی آن  Aeonium و از گلهای بومی جزایر قناری می باشد. گونه آئونیوم که به ناز بشقابی یا گل بشقابی هم معروف است دارای […]