نگهداری از کاکتوس

تیر ۱۰, ۱۳۹۹

پیلوس پیلوس

گیاه Pleiospilos nelii از جمله ساکولنت هایی است که به خاطر ظاهرش به آن سنگ شکافته هم میگویند. از جمله گیاهان گلدار است و فصل گلدهی […]