اردیبهشت ۴, ۱۳۹۹

اچینو

این گونه معروف از کاکتوسها ، کاکتوس بومی منطقه مکزیت است.معنی نام علمی آن (انجیر سیخ دار گروسنی) است.نحوه تکثیر این کاکتوس از طریق بذر است […]