انواع نوتو خورشیدی

آبان 10, 1399

کاکتوس نوتو خورشیدی

کاکتوس نوتو خورشیدی با نام علمی notocactus leninghausii  و eriocactus leninghausii یک کاکتوس جذاب و زیبا که بومی منطقه آفریقای جنوبی است. این کاکتوس در ایران […]