می 2, 2020

آگاو استریکا

آگاو استریکا معروف به آگاو سوزنی پیش از این درباره آگاو صحبت کرده ایم، گیاه آگاو دارای انواع مختلفی است. این گیاه نور و گرما دوست […]
آوریل 26, 2020

آگاو ابلغ

گیاه آگاو از خانواده نرگس یا Amaryllidaceae  یا Agavaceae  می باشد. این گیاه دارای گونه های بسیار زیاد و متفاوتی هست ، برگهای آن پهن ، دراز تا طول […]
آوریل 23, 2020

مامیلاریا

مامیلاریا یا Mammillaria از خانوادهcactaceae و منشا آن از مکزیک است. کاکتوسی استوانه ای شکل با تیغ های سفید یا نارنجی به سمت گیاه برگشته می باشد. […]
آوریل 23, 2020

اچینو

این گونه معروف از کاکتوسها ، کاکتوس بومی منطقه مکزیت است.معنی نام علمی آن (انجیر سیخ دار گروسنی) است.نحوه تکثیر این کاکتوس از طریق بذر است […]