بلاگ, مطالب آموزشی

کراسولا خرفه ای

کراسولا از گیاهان مشهور جهان داری بیش از ۱۵۰ گونه است.که نام های مختلفی دارد.

کراسولا با نام علمی “Crassula ovata” از خانواده “Crassulaceae” و جنس “Crassula” تعلق دارد و بومی جنوب آفریقا است.

کراسولا خرفه ای Crassula Portulaca نور دوست است و روزانه به ۵ ساعت نورکامل نیازمند است.

آبیاری نیر به صورت منظم و پس از خشک شدن خاک باید انجام شود.

گراسولا خرفه ای به راحتی با هرس کردن به یک بنسای زیبا تبدیل می شود.

تماس با گلباغ فدک