نحوه ثبت سفارش

1. انتخاب محصول مورد نظر ؛ – صفحه ی اصلی- از طریق دسته بندی ها- جستجوی محصول مورد نظر در جستجوگر سایت

2. افزودن به سبد خرید

3. مشاهده سبد خرید

4. آدرس دهی

5. ادامه تسویه حساب

6. کامل کردن جزئیات صورت حساب

7. انتخاب روش پرداخت

8. ثبت سفارش

:How to register an order

Select the desired product ; – main page- Through categories- Search for the desired product in the site search engine-

Add to cart-

View cart-

Addressing-

Continue pony-

Complete billing details-

Choose the payment method-

Order registration-

0:00
0:00