شیوه های پرداخت:

1. از طریق درگاه امن زرین پال به وسیله کلیه کارت های عضو شبکه شتاب

2. پرداخت با چک ؛ برای سفارشات بالای پنج میلیون تومان (مشتری های عمده و شناخته شده)

:Payment methods

Accelerate through ZarrinPal secure portal by all expedition network cards-

Payment by check; For orders over five million Tomans (major and well-known customers)-

0:00
0:00