شیوه های پرداخت
1. از طریق درگاه امن زرین پال به وسیله کلیه کارت های عضو شبکه شتاب
2. پرداخت با چک ؛ برای سفارشات بالای پنج میلیون تومان (مشتری های عمده و شناخته شده)

Payment methods
1. Accelerate through ZarrinPal secure portal by all expedition network cards
2. Payment by check; For orders over five million Tomans (major and well-known customers)