اردیبهشت ۴, ۱۳۹۹

مامیلاریا

مامیلاریا یا Mammillaria از خانوادهcactaceae و منشا آن از مکزیک است. کاکتوسی استوانه ای شکل با تیغ های سفید یا نارنجی به سمت گیاه برگشته می باشد. […]